Rekabet Kurulu’ndan Martı kararı

Rekabet Kurumu’nun resmi sitesinde yayımlanan karara göre soruşturma sürecinin devam ettiği sırada şirket tarafından bir taahhüt paketi sunuldu. Rekabet Kurumu, taahhüttün müzakeresi sonucunda soruşturmayı sonlandırma kararı verdi.

Kararda “08.09.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; taahhütlerin dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Martı’ya 21.07.2022 tarih ve 22-33/527-M sayılı kararı ile ürün pazarında hâkim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yorum yapın